Záštita

Ministerstvo dopravy ČR

Ministerstvo dopravy ČR

Záštita Ministerstva dopravy ČR

Záštita Ministerstva dopravy ČR

Centrum služeb pro silniční dopravu

Centrum služeb pro silniční dopravu

Společenství autodopravců Čech a Moravy (SAČM)

Společenství autodopravců Čech a Moravy (SAČM)

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Centrum dopravního výzkumu

Záštita Centra dopravního výzkumu

Záštita Centra dopravního výzkumu

Pod záštitou vedoucího Ústavu logistiky a managementu dopravy ČVUT Fakulty dopravní Doc. Ing. Lukáše Týfy, Ph.D.

ČVUT Fakulta dopravní (pod záštitou vedoucího Ústavu logistiky a managementu dopravy Doc. Ing. Lukáše Týfy, Ph.D.)

IODA - Informace pro dopravní analýzy

IODA – Informace pro dopravní analýzy

REGULA – JUDr. Václav ROUBAL, spol. s r.o.

REGULA – JUDr. Václav ROUBAL

M KONZULT s.r.o.

M KONZULT s.r.o.