Podrobnosti o akci

Datum konání: 1. listopadu 2016, 9:00 – 16:30

Harmonogram:

  • 08:30 – 09:00 Registrace účastníků
  • 09:00 – 10:00 60 let Úmluvy CMR aneb Co se (ne)změnilo v odpovědnosti dopravce za přepravovanou zásilku (Mgr. Tomáš Roubal)
  • 10:00 – 11:00 Kalkulace nákladů v autodopravě (Ing. Jan Tichý, Ph.D.)
  • 11:00 – 11:15 Přestávka s občerstvením
  • 11:15 – 12:15 Tachografy první a druhé generace a jejich přínos pro dopravce a řidiče (Ing. Jiří Novotný)
  • 12:15 – 13:15 Technické silniční kontroly nákladních vozidel (Mgr. Karel Kovář)
  • 13:15 – 14:15 Oběd
  • 14:15 – 15:15 Prevence a bezpečnost práce u zaměstnavatele s vozovým parkem (Ing. Olga Valášková)
  • 15:15 – 16:15 Účinné prosazování předpisů v sociální oblasti při silničních kontrolách (Bc. Milan Špás)
  • 16:15 – 16:30 Závěrečná diskuze a ukončení akce

Místo konání: Praha, Hotel Amarilis, Štepánská 18, 101 00
Pořadatel: Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská 423/178, P. O. Box 124, 160 41 Praha 6

Nejpozději 1 týden před konáním konference obdrží účastníci plánek s popisem cesty. Účastníci obdrží tištěné podklady k jednotlivým přednáškám. V účastnickém poplatku je zahrnuto občerstvení a oběd.