Program konference

Nakladatelství Verlag Dashöfer si Vás dovoluje pozvat na jednodenní odbornou konferenci Podnikání v autodopravě v roce 2017. Akce se uskuteční 1. listopadu 2016 v Praze. Cílem události je profesní diskuze o aktuálním dění na poli vnitrostátní a mezinárodní silniční nákladní dopravy. Náplň vystihuje motto akce „Legislativa, kontroly a trendy v provozování silniční nákladní dopravy“.

Podnikání v autodopravě v roce 2017

Podnikání v autodopravě v roce 2017

4. téma zveřejněno:

Tachografy první a druhé generace a jejich přínos pro dopravce a řidiče
Ing. Jiří Novotný
Nové evropské předpisy a aktivity výrobců záznamových zařízení mají dopad jak na tachografy první generace (digitální tachografy), tak na tachografy druhé generace (inteligentní tachografy), a to jak z pohledu dopravců, tak z pohledu řidičů. Pomáhají tyto změny podnikatelům v plnění jejich povinností a řidičům při rozhodování a dodržování předpisů v sociální oblasti?

3. téma zveřejněno:

Prevence a bezpečnost práce u zaměstnavatele s vozovým parkem
Ing. Olga Valášková
Ochrana a bezpečnost zaměstnanců při práci je trvale jednou z kontrolních priorit Státního úřadu inspekce práce. Účastníci konference se seznámí s požadavky na oblasti kontrolované při provozování dopravy. Mezi ně patří kontrola plnění povinností zaměstnavatelů při organizování BOZP, přijímání opatření k předcházení rizikům, seznamování zaměstnanců s předpisy k zajištění bezpečnosti práce pro konkrétní pracovní pozice i pracovní činnosti prováděné na pracovišti, dodržování pokynů výrobců techniky uvedených v návodech k obsluze, ověřování odborné a zdravotní způsobilosti řidičů a v neposlední řadě také organizování pracovní doby zaměstnanců.

2. téma zveřejněno:

Kalkulace nákladů v autodopravě
Ing. Jan Tichý, Ph.D.
Dnes už historická „té-er čtyřka“ čili TR4 – Tarif silniční nákladní vnitrostátní dopravy ztratil svoji někdejší vypovídací hodnotu. Čím byl nahrazen? Jak je dnes metodicky řešena oblast kalkulace nákladů v silniční dopravě? Existují dostupné údaje, s jejichž pomocí je možné stanovit cenu za přepravu? Na tyto otázky odpoví příspěvek, jenž se věnuje současným přístupům ke kalkulaci nákladů při provozování autodopravy.

1. téma zveřejněno:

60 let Úmluvy CMR aneb Co se (ne)změnilo v odpovědnosti dopravce za přepravovanou zásilku
Mgr. Tomáš Roubal
Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (Úmluva CMR) je zásadním předpisem pro otázky odpovědnosti dopravce za přepravovanou zásilku a její dodání. Přestože došlo v průběhu 60 let od její účinnosti jen k technické novelizaci jejího textu, celá problematika odpovědnosti dopravce se v průběhu doby proměnila velmi významně.  Cílem přednášky je ukázat na podstatné souvislosti proměny problematiky odpovědnosti mezinárodního silničního nákladního dopravce za přepravovanou zásilku, a to především s důrazem na současná rizika.

Další program konference:

  • Novelizace evropského silničního balíčku.
  • Sociální dumping v silniční dopravě.
  • Silniční technické kontroly.
  • Kontroly předpisů v sociální oblasti (režim řidičů).

Akce je určena pro:

  • majitele a ředitele dopravních firem,
  • manažery a vedoucí dopravy,
  • dispečery a další osoby zainteresované v silniční nákladní dopravě.

Program bude postupně upřesňován. Změna vyhrazena.